אפיקים אפיק 33 בכבלים ובלוויין.
מקורות רשמיים www.kan.org.il
זמינות השידור כל ימי השבוע החל מהשעה 16:00.

ערוץ כאן 33
{tab מקור שידור 1}
לצפייה במקור השידור
{/tabs}


מכאן 33, ערוץ טלוויזיה ציבורי ממלכתי המיועד לציבור הערבי בישראל, מטעם תאגיד השידור הישראלי. הערוץ הושק במאי 2017 והוא מחליף את ערוץ 33 שקדם לו.